เกริ่นนำ

 คำนำ

 

        ปัญหายาเสพติดกำลังขยายตัวอย่างกว้างขวาง นับเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งของประเทศไทย สถิติของผู้ติดยาเสพติดของประเทศไทยสูงขึ้นเรื่อย ๆ ประชาชนกลุ่มผู้ใช้แรงงานในเขตเมืองใหญ่ และเขตชนบททั่วไป อยู่ในภาวะอันตราย ยาเสพติดที่แพร่กระจายอยู่มีมากมายหลายชนิด เช่น แอมเฟตามีน หรือยาบ้า เป็นยาเสพติดที่ทวีปัญหาความรุนแรงมากขึ้นในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ ครอบครัว และความมั่นคงของประเทศอย่างใหญ่หลวง

 

        ด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว สถานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บ้านพึ่งสุข จึงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้การดำเนินงานจากผู้มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี โดยใช้รูปแบบชุมชนบำบัด (Therapeutic Community หรือ T.C.) ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานที่หลายประเทศทั่วโลกใช้ดำเนินงานช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด

 

        สถานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บ้านพึ่งสุข สถานที่ตั้งให้บริการ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 120 หมู่ที่ 16 ซอย บ้านพึ่งสุข ตำบล บ้านคา อำเภอ บ้านคา จังหวัด ราชบุรี 70180

 

        สถานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บ้านพึ่งสุข รับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ชายเท่านั้น

 

 

 

 

 

 

                  

Visitors: 311,276