คำกล่าวจากประสบการณ์

 

     การที่จะบอกว่า "การที่เลิกยาเสพติดนั้นมันอยู่ที่ใจ"  ข้าพเจ้าไม่ขอโต้เถียงในประโยคนี้เลย  แต่ในจำนวนผู้ผ่านการใช้ยาเสพติดมาแล้วจะมีสักกี่คนที่ทำได้ รวมถึงตัวของข้าพเจ้าเองที่เป็นหนึ่งคนในจำนวนอีกหลายคนที่ทำไม่ได้  ข้าพเจ้าขอยกย่องบุคคลที่ทำให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่มีความเข็มแข็ง มีจุดยืน และการมีจุดยืนที่ดีก็จะต้องต่อสู้กับความเป็นจริงในการใช้ชีวิต  สุขเป็นทุกข์เป็น  อยู่บนความเป็นจริงและที่สำคัญอดทนเท่านั้นยังไม่พอ  จะต้องมีความเข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆ  นั้นด้วยหรือเขาเรียกว่าผู้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิต

                   

     ผู้ที่รู้จักว่าการใช้ยาเสพติดนั้นมันมีโทษอย่างมาก  ก็จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างออกไป  เช่น ระเบียบวินัยในการใช้ชีวิต  หน้าที่ของเขาเองคืออะไร  อะไรถูกอะไรผิด  ให้ความเคารพตนเองและผู้อื่น  รู้จักกฎเกณฑ์ต่างๆ  และรับผิดชอบสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับวาสนา

 

ส่วนที่จะกล่าวถึงนี้ก็คือผู้ที่ใช้เสพติด  ผู้ที่ติดยาเสพติดนั้นจะมี  4 ขั้นตอน

  1. ผู้ที่เริ่มใช้ยาเสพติด
  2. ผู้ที่ต้องการใช้ยาเสพติด
  3. ผู้ที่ต้องการหยุดใช้ยาเสพติด
  4. ผู้ที่คิดว่ายาเสพติดจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว

      

     การที่จะมาเป็นผู้ที่ติดยาเสพติดไม่ใช้เรื่องยากเลย  เริ่มต้นจากการขาดความรับผิดชอบ  การขาดจุดยืนไม่มีความคิดเป็นของตนเอง  ชักชวนอะไรได้ง่าย  เมื่อได้ทดลองเสพยาเสพติดแล้วขึ้นอยู่ที่ว่า  ยาเสพติดจะประทับใจผู้ที่ได้ทดลองมากหรือน้อยแค่ไหน  และโอกาสที่จะเสพเป็นครั้งที่  2 นั้นไม่ใช้เรื่องยากอะไร เพราะความกลัวเริ่มน้อยลงและหลังจากนั้นครั้งที่  3และ 4  ก็จะตามมาจนนับจำนวนไม่ได้  ดังนั้นการนับครับที่เสพยาเสพติดจึงเปลี่ยนใหม่จากครั้งเป็นเดือนเป็นปีหรือ 10 ปี  15 ปี  ซึ่งต้องขึ้นอยู่ที่วาระของอายุว่าจะสิ้นลงเมื่อไร  

 

     แต่จริงๆ แล้วการเลิกจากยาเสพติดไม่ได้ยากอะไรเลย สำหรับผู้ที่มีจุดยืนที่ดี ผู้ที่มีความรับผิดชอบ  จากที่กล่าวมาจากเบื้องต้นว่า สำหรับบุคคลที่ขาดจุดยืน  หรือมีปัญหาเรื่องของจุดยืนในการดำเนินชีวิตมันแตกต่างกันมาก  เพราะขาดความรับผิดชอบในด้านต่างๆ  จนไม่สามารถอยู่บนความเป็นจริงได้ ทำให้คนรอบข้างหมดความหวัง  แม้กระทั้งพยายามให้กำลังใจตนเองอยู่เสมอว่ามันอาจเป็นเวรกรรมของบิดามารดา  

   

     แต่ที่จริงแล้วผู้เสพยาเสพติดหลังจากที่หยุดการใช้ยาแล้ว ควรที่จะฝึกฝนความรับผิดชอบ และการฝึกฝนนั้นคือการฟื้นฟูจิตใจที่เราๆ ท่านๆ เคยได้รู้จักกันมา 

Visitors: 311,283