บริการด้านการศึกษา

ด้านการศึกษา

 

     ด้านการศึกษาสำหรับผู้รับการอบรมที่ไม่จบการศึกษามัธยมปลาย ทางศูนย์ฯ บ้านพึ่งสุขมีการจัดเตรียมการเรียนกศน. (การศึกษานอกสถานที่) ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการศึกษา เพื่อชดเชยในสิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมขาดไปในวัยอันควร


 

Visitors: 309,371