บริการด้านสุขภาพ

ด้านสุขภาพ

 

 

 

     ทางศูนย์ฯ บ้านพึ่งสุข ได้มีประสานความร่วมมือกับทางอนามัยหนองน้ำขุ่นสำหรับความดูแลผู้เข้ารับการอบรม 

 

 

    

Visitors: 312,109