ระเบียบการ

ระเบียบการการเข้ารับการบำบัด

 

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 • โทรศัพท์สอบถามข้อมูล ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ ตามเวลาทำการ 09.00-16.00 น. (เท่านั้น)

 • ผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์การเข้ารับการอบรมจะต้องไม่เคยมีประวัติทางอาชญากรรมใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นคดีเกี่ยวกับเสพยาเสพติด

 • ผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์การเข้ารับการอบรมและครอบครัวจะต้องให้ความร่วมมือกับทางศูนย์ฯ ในการทำกิจกรรมบำบัดของทางศูนย์ฯ ที่ได้กำหนดไว้

 • ผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์การเข้ารับการอบรมจะต้องไม่เคยมีประวัติหรือเคยเข้ารับการรักษาทางจิตเวชมาก่อน เช่นการฆ่าตัวตายหรือทำร้ายผู้อื่น โดยขาดสติสัมปะชัญญะ เป็นต้น

 • ผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์การเข้ารับการอบรมจะต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

 • ผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์การเข้ารับการอบรมจะต้องแจ้งโรคประจำตัวของผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์การเข้ารับการอบรม ให้ทางศุนย์ฯ ทราบอย่างละเอียด เพื่อให้ทางศูนย์ฯ สามารถจัดหาการดูแลที่เหมาะสมให้แก่ผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์การเข้ารับการอบรมได้อย่างเหมาะสม

 • ผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์การเข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพจากแพทย์และมีใบรับรองและระบุว่าสุขภาพทั่วไปแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับการอบรมและสมควรเข้ารับการฟื้นฟู

 

 

เอกสาร

 

ผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์การเข้ารับการอบรม ตามที่ศูนย์ฯ ได้กำหนดไว้ กรุณาเตรียมเอกสารในการสมัครดังต่อไปนี้:

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • บัตรประชาชนและสำเนาบัตรประชาชน

 • บัตรประกันสุขภาพหรือบัตรประกันสังคม

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่อาจมีการติดต่อ ในกรณีที่ต้องการเอกสารเพิ่มเติม

     ผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลาย จะมีสิทธ์ได้เข้าเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาที่การ) ในขณะที่เข้ารับการบำบัดในบ้านพึ่งสุข ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

 • ใบรับรองวุฒิการศึกษาล่าสุด

 • ใบคะแนนเรียนของชั้นเรียนล่าสุด (Transcript)

 • ใบประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

     เอกสารทางการศึกษาและใบประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสามารถติดต่อขอสำเนาเอกสารได้จากสถาบันการศึกษาล่าสุดของผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์การเข้ารับการอบรม

ในกรณีที่มีคดีเกี่ยวข้องกับการคุมประพฤติ

 • ครอบครัวของผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์การเข้ารับการอบรมจะต้องดำเนินการติดต่อทางหน่วยงานราชการในการทำเรื่องย้ายตัวมาที่ศูนย์ฯ บำบัดสิ่งของจำเป็นส่วนตัวของผู้เข้ารับการอบรมที่ต้องนำมาด้วย

 

ชุดเล่นกีฬา 2 ชุด
ชุดชั้นใน 7 ตัว
ผ้าเช็ดตัว 2 ผืน
รองเท้าผ้าใบสำหรับเล่นกีฬา 1 คู่
ผ้าห่มนอน 1 ผืน
ถุงเท้า 2 คู่
   
   
   
Visitors: 311,281