ลูกจะเหมือนฉันไหม?


ลูกจะเหมือนฉันมั้ย?


     คุณ อาจจะเคยได้ยินคนพูดว่า “ตาเหมือนแม่” หรือ “จมูกเหมือนพ่อ” แต่ความเหมือนพ่อเหมือนแม่ยังไปไกลกว่าแค่หน้าตา ลักษณะทางพันธุกรรมมีบทบาทสำคัญต่อหลาย ๆ ด้านของชีวิตมากกว่าเพียงรูปร่างหน้าตา


     รูปร่างหน้าตา บอกได้ไม่ยากว่าหน้าตาลูกมีส่วนละม้ายคล้ายใคร ลักษณะทางกายภาพถูกกำหนดโดยยีนหลายตัวประกอบกัน เด็กได้รับยีนจากทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่ ไม่ใช่จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ลักษณะนิสัย ประโยคเช่น “ได้นิสัยขี้โมโหจากพ่อ” นั้นพอจะมีส่วนจริงอยู่บ้าง แม้ว่าการเลี้ยงดูจะเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดลักษณะนิสัยของเด็ก แต่ก็ไม่ใช่ปัจจัยเพียงข้อเดียว บางส่วนสามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้ งานวิจัยที่ทดลองกับฝาแฝดที่ถูกเลี้ยงแยกกันพบว่าทั้งคู่มีลักษณะนิสัยคล้าย กัน สุขภาพ เด็กอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพหากครอบครัวมีประวัติสุขภาพ เช่น โรคเบาหวานชนิด 1 หรือ โรค Cystic Fibrosis ซึ่งเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ถ้าทั้งพ่อและแม่เป็นโรคอ้วน เด็กก็มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอ้วนเช่นกัน แต่ข้อดีของการรู้ประวัติของครอบครัวคือเด็กจะรู้จักระมัดระวังเรื่องสุขภาพ มากขึ้น สิ่งแวดล้อมและสติปัญญา แม้หลายคนจะเชื่อว่าพรสวรรค์สร้างเองไม่ได้ แต่เด็กที่มีพรสวรรค์ก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการพัฒนา ดูเหมือนว่าความฉลาดจะถ่ายทอดกันในครอบครัว เพราะผู้ปกครองสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของลูก และให้การศึกษาที่ดีได้ ลูกจะกินอาหารเหมือนคุณ มีนิสัยคล้าย ๆ คุณ ลักษณะ 3 อย่างที่ลูกจะได้รับจากคุณ ความสูง ไขมันในร่างกาย หัวล้าน ลักษณะ 3 อย่างที่ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูมากกว่ากรรมพันธุ์ IQ สุขภาพจิต ความจำ

 

ขอขอบคุณ th.theasianparent.com

Visitors: 306,738