ระดับของความรู้สึกโกรธ

ระดับของความรู้สึกโกรธ

 

 

   ความคับข้องใจ เกิดจากความคิดที่ไม่เข้าใจและความขัดแย้ง กลายเป็นไม่ชอบและไม่พออกพอใจกับสิ่งทีเห็น ได้ยิน และรับรู้จากเหตุการณ์ต่างๆ ความไม่พอใจที่สะสมจะพัฒนาระดับความรู้สึกเป็นความโกรธและโมโห เมื่อเกิดขึ้นบ่อยครั้งเข้าจะฝังลึกในจิตใจและจะกลายเป็นทัศนคติเป็นความเกลียดชังและเป็นทัศนคติที่จะกลายเป็นความอัคติในที่สุด

Visitors: 309,368