เพศสัมพันธ์กับยาเสพติด

 

เพศสัมพันธ์กับยาเสพติด

 

     ระยะเริ่มแรกของการใช้ยาจะมีลักษณะจูงใจให้มีการใช้ยาจากผลที่เกิด ขึ้นชั่วคราวต่างๆ ดังนี้

  •    ช่วยให้ผู้เสพกล้าพบปะผู้คนมากขึ้น

  •    ทำให้กล้าทำในสิ่งที่เคยไม่กล้าหรือเคยรู้สึกไม่สมควร

  •    เพิ่มความพึงพอใจทางเพศ

  •    ทำให้กังวลน้อยลงในการเริ่มต้นมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนที่ตนไม่รู้จัก

  •    ยืดระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธ์

     ประสบการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นได้ในคนที่เริ่มเสพยา แต่เมื่อเสพจนเป็นนิสัย ความรู้สึกพึงพอใจที่มีจะค่อยๆ ลดน้อยลง และติดตามมา ด้วยสภาวะเสพติดอย่างง่ายดาย ซึ่งในระยะนี้เรื่องเพศจะกลับกลายเป็นปัญหาวิกฤตคือ ระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธ์นานขึ้นแต่ความสุขทางเพศลดน้อยลงเมื่อเทียบกับประสบการณ์ ในครั้งก่อนๆ มีความคิดผิดปกติต่อการมีเพศสัมพันธ์ร่วมกับการใช้ยาเสพติดเช่น  มีความคิดว่าเป็นสิ่งน่าตื่นเต้นยาบ้ามีผลต่อสมองส่วนที่ควบคุมพฤติกรรมทางเพศและความพึงพอใจทางเพศโดยน เกินกว่าความเป็นจริง มีเพศสัมพันธ์ในรูปแบบแปลกๆ และบางครั้งกลายเป็นปัญหารุนแรงต่อตนเองและผู้อื่น

  •    การบรรลุถึงจุดสุดยอดในการมีเพศสัมพันธ์เป็นไปได้ยากมากขึ้น

  •    สูญเสียสมรรถภาพทางเพศ
  •    เสพยาทดแทนการมีเพศสัมพันธ์เนื่องจากการหมกมุ่นในยาเสพติดมากกว่าเรื่องอื่นๆ

     ดังนั้นความเชื่อที่ผิดว่ายาบ้าสามารถช่วยเพิ่มพลังทางเพศได้  จึงเป็นเพียงภาพลวงตาในระยะแรกของการเสพเท่านั้น

 ขอขอบคุณ  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-5/no13/drug2.html

Visitors: 309,371