ระดับความรู้สึกทุกข์ใจ

ระดับความรู้สึกทุกข์ใจ

 

 

 

     ความเสียใจเป็นความรู้สึกที่เกิดจากการที่บุคคลกระทำระหว่างกันด้วยเหตูผลต่างๆ จากความคิด ความผูกพันธ์ จึงทำให้การคาดหวังในบุคคลระหว่างกันตามสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นตามที่เราคิด เมื่อไม่ได้เป็นไปตามที่หวังก็จะเกิดความผิดหวังบ้าง เศร้าบ้าง เมื่อเกิดขึ้นบ่อยครั้งเข้าก็จะหดหู่ใจ ท้อแท้ใจ ความตั้งใจก็จะค่อยๆ หายจากไปจากตนเอง และเมือความตั้งใจหมดลงความรู้สึกทุกๆ อย่างที่เป็นความทุกข์ใจก็จะเข้ามาครอบงำ และทำให้สิ้นหวังในที่สุด

Visitors: 309,368