ขั้นตอนสิทธ์ต่างๆ

ขั้นตอนสิทธิ์

 

สิทธิ์ที่ผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับตามการพัฒนาเชิงบวก

ขั้นตอนที่ 1

     - สามารถติดต่อกับผู้ปกครองได้ทางจดหมาย

     - ร่วมรับประทานอาหารกับผู้ปกครอง (เฉพาะวันที่มาประชุม)

เงื่อนไข

 1. จะต้องผ่านการปลดพี่เลี้ยงแล้วๆ นับไปอีก 1 เดือน จึงจะขอสิทธิ์ได้
 2. สามารถดูแลตนเองให้อยู่ในกฏระเบียบต่างๆ ได้
 3. สามารถรับคำสั่ง และเป็นผู้ร่วมทีมที่ดี
 4. การดูแลตนเอง เช่น ระเบียบห้องนอน ของใช้ส่วนตัวต่างๆ
 5. รู้จักบุคคลและเจ้าหน้าที่ หลักความจริง ปรัชญา

*หมายเหตุ ความเหมาะสมจะต้องมาจากการพัฒนาของตัวสมาชิก

 

ขั้นตอนที่ 2

     - สามารถติดต่อกับผู้ปกครองทางโทรศัพท์

     - ร่วมรับประทานอาหารกับผู้ปกครอง (เฉพาะวันประชุม)

เงื่อนไข

 1. มีการพัฒนาการณ์ที่ต่อเนื่องมาจาก สิทธิ์จดหมาย
 2. มีส่วนในการตักเตือน แนะนำสมากชิกด้วยกันว่าอะไรผิดอะไรถูก
 3. สามารถอธิบายเบื่องต้นได้ว่า สิ่งที่เกิดจากความบกพร่อง ที่เกิดจากตนเอง
 4. มีความรับผิดชอบ และเป็นตัวอย่างที่ดี
 5. เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมต่างๆ

*หมายเหตุ สำคัญที่ความต่อเนื่อง มิใช้ฉาบฉวย

 

ขั้นตอนที่ 3

    - สามารถเข้าร่วมประชุมกับผู้ปกครอง และพักค้างกับผู้ปกครองภายในศูนย์ฯ โดยทางศูนย์ฯ จะจัดเตรียมไว้ให้ (ใช้ชีวิตภายในศูนย์ร่วมกับผู้ปกครองไม่เกิน 1 คืน )

เงื่อนไข

 1. มีการพัฒนาการที่ต่อเนื่อง หลังจากได้สิทธิ์ต่างๆ อย่างคงกระทำอยู่สม่ำเสมอ
 2. การเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งความคิด และการแสดงออก
 3. สามารถรับสมาชิกใหม่มาอยู่ในการดูแลของตนเองได้ดี
 4. มีความสัมพันธ์กับสมาชิก และเจ้าหน้าที่ (ไม่เกาะติดกับกลุ่มสมาชิกกลุ่มดิมๆ)
 5. สามารถอธิบาย หลักความจริง และปรัชญาได้
 6. การเสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดีได้
 7. สามารถอธิบายสิ่งที่ตนเองเป็นมาก่อน เปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

 

ขั้นตอนที่ 4

     - การใช้สิทธิ์อยู่ร่วมกับผู้ปกครอง ณ. ราชบุรี

เงื่อนไข

 1. การแสดงออกกับสิ่งที่ได้มอบหมายอย่างตั้งใจ
 2. รับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม
 3. การเป็นแบบอย่างที่ดี
 4. ซื่อสัตย์

 

ขั้นตอนที่ 5

     - การกลับไปเยี่ยมผู้ปกครอง

เงี่อนไข

 1. การพัฒนาในทุกรูปแบบ ทุกหัวข้อที่มาจากแต่ละสิทธิ์

*สิ่งที่สำคัญ      การพัฒนาย่อมมากับเหตุผล เพราะฉะนั้นความรู้สึกย่อมไม่เกี่ยวข้อง

Visitors: 306,738