ข้อสงสัยยอดนิยม

 

คำถามยอดนิยม

 

  1. หลักสูตรในการเขารับการอบรมใช้เวลาประมาณเท่าไหร่

ตอบ การใช้เวลาอบรมใช้เวลา 8 – 12 เดือน ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการพัฒนาการของผู้เข้ารับการอบรมเป็นสำคัญ

  1. ทำไมถึงต้องใช้เวลานานขนาดนั้น

ตอบ สำหรับระยะเวลาในการบำบัดนั้น ผู้เข้ารับการอบรมมีความจำเป็นต้องมีเวลาในการปรับตัว สร้างและปรับเปลี่ยนนิสัย ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ ที่มาจากผลกระทบจากการใช้ยาเสพติด ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมยังมีความจำเป็นที่ต้องสร้างความคุ้นเคยจากสิ่งที่ได้เรียนรู้จากทางศูนย์ฯ ที่ต้องมีความสุขเป็น และทุกข์ให้เป็น โดยปราศจากการใช้สิ่งเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตอีก

จากนั้นทางผู้เข้ารับการอบรมยังมีความจำเป็นในการทดลองใช้ชีวิตที่ปราศจากยาเสพติดในการสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัว และสังคมรอบข้าง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และสามารถออกไปใช้ชีวิตโดยปราศจากยาเสพติดที่ยังยืนได้    

  1. ค่าใช้จ่ายของศูนย์ฯ บ้านพึ่งสุขเท่าไหร่

ตอบ เรื่องค่าใช้จ่ายกรุณาติดต่อ เบอร์ 08-9002-1050 โดยตรงครับ

  1. ความเป็นอยู่ เรื่องการนอนเป็นอย่างไร

ตอบ มีเรือนนอนแยกเป็นสัดส่วน มีเตียงนอนสำหรับผู้เข้ารับการอบรมทุกคน พร้อมห้องน้ำในตัว

  1. ความเป็นอยู่ เรื่องการอยู่ การกินเป็นอย่างไร

ตอบ ทางศูนย์ฯ บ้านพึ่งสุข ได้จัดเตรียมอาหาร ครบทั้ง 3 มื้อ พร้อมทั้งอาหารว่าง โดยครบโภชนาการทั้ง 5 หมู่ ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ บ้านพึ่งสุขยังเตรียม โอวันตินและกาแฟ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมตลอดทั้งวัน

  1. สภาพแวดล้อมของศูนย์ฯ บ้านพึ่งสุข เป็นอย่างไร

ตอบ สภาพแวดล้อมโดยรอบของศูนย์ฯ บ้านพึ่งสุข ส่วนใหญ่มีต้นไม้ล้อมรอบ มีสนามหญ้าเป็นลานกว้างรอบศูนย์ฯ เป็นธรรมชาติ เขียวขจี และปลอดโปร่งอยู่นอกชุมชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม รู้สึกว่ามาพักผ่อนมากกว่าการถูกคุมขัง

  1. กิจกรรมในแต่ละวันของศูนย์ฯ บ้านพึ่งสุขเป็นอย่างไรบ้าง

ตอบ กิจกรรมของทางศูนย์ แบ่งออกเป็น  3 ลักษณะใหญ่ๆ

1. กลุ่มบำบัด

2. กิจกรรมบำบัด

3. งานบำบัด

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะถูกจัดขึ้นในแต่ละวัน ภายในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาทางด้านศักยภาพของตนเอง

  1. มาตรฐานการดูแลของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯ  บ้านพึ่งสุขเป็นแบบไหน?

ตอบ ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันสำหรับผู้เข้าอบรมทุกคน โดยอาศัยกฎหลักข้อใหญ่

1. ห้ามใช้ยาเสพติดทุกประเภทและของมึงเมาทุกชนิดภายในศูนย์ฯ

2. ห้ามมีการทะเลาะวิวาท ทุบตี หรือพฤติกรรมใดๆ ที่จุดชนวนความรุนแรงทุกประเภทกับผู้เข้ารับการอบรมทุกคน

3. ห้ามมีเรื่องชู้สาว เพศสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ส่อไปในทางล่วงเกินทางเพศกับผู้เข้ารับการอบรมทุกคน

  1. เชื่อมั่นได้อย่างไร ว่าผู้เข้ารับการบำบัดสามารถเลิกยาได้

ตอบ ทางศูนย์ฯ บ้านพึ่งสุขได้ใช้ความเป็นมาตรฐานทางวิชาการ ควบคู่กับประสบการณ์ เพื่อประเมิน และหาแนวทางในการบำบัด อย่างถูต้อง และตรงประเด็น ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ บ้านพึ่งสุข ได้นำรูปแบบบทคัดกรองพฤติกรรม มาใช้ในการ กำหนดแนวทางการบำบัดกับผู้เข้ารับการอบรมทุกคน (บทคัดกรองนี้เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการวินิจฉัย เพื่อหาสาเหตุจุดบกพร่องของผู้เข้ารับการอบรม)

 

  1. ผู้เข้ารับการอบรม สามารถติดต่อกับผู้ปกครองได้หรือไม่?

ตอบ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถติดต่อกับทางผู้ปกครองได้ โดยทางศูนย์จะให้สิทธิ ตามระยะเวลา และพฤติกรรม ดังนี้

1. สิทธิจดหมาย

2. สิทธิโทรศัพท์

3. สิทธิญาติเยี่ยม

4. สิทธิกลับไปเยี่ยมบ้าน

 

ทางศูนย์ฯ ต้องขอขอบพระคุณในความเชื่อมั่นที่มีให้กับทางศูนย์ฯ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาจากยาเสพติด

 

Visitors: 312,108