ลักษณะของผู้ติดยาเสพติด

ลักษณะของผู้ติดยาเสพติด

 สาเหตุที่ทำให้ติดยาเสพติด

-สาเหตุที่ทำให้เยาวชนติดยาเสพติด

1. สาเหตุจาการถูกชักชวน เนื่องจากเยาวชนมีสัญชาตญาณต้องการอยู่ร่วมกัน ต้องการได้รับการยกย่อง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่คณะถ้าเพื่อนฝูงชักชวนให้เสพยาก็อาจจะขัดไม่ได้เพราะกลัวเข้ากับพวกไม่ได้

2. สาเหตุจากความกดดันในครอบครัวที่มีสาเหตุต่าง ๆ กัน เช่น

- พ่อแม่ทะเลาะกันทุกวัน ลูกเกิดความรำคาญใจที่เห็นสภาพเช่นนี้ ทำให้เบื่อบ้าน จึงใช้เวลาไปคบเพื่อนนอกบ้านซึ่งอาจนำไปสู่การเสพยาในที่สุด

- พ่อแม่หย่าร้าง ต่างคนต่างมีคู่ใหม่ขาดความสนใจในตัวลูก ทำให้ลูกน้อยใจหันไปหายาเสพติด

- พ่อแม่ไม่เข้าใจลูกคิดว่าเด็กต้องการเพียงแค่เงินไปใช้จ่าย ไม่ได้ให้ความรักควมเข้าใจกับลูก จะเป็นหนทางซักนำให้เสพยาเสพติดได้

- พ่อแม่ที่แสดงออกในการรักลูกไม่เท่ากัน ซึ่งความจริงพ่อแม่ทุกคนรักลูกเท่ากัน ลูกที่ไม่ได้รับการแสดงออกในความรัก จะเกิดความน้อยใจและอาจนำไปสู่การเสพยาได้

3. สาเหตุจากความจำเป็นของบางอาชีพ เช่น ผู้ที่ทำงานกลางคืน นักร้อง พนักงานบริการ นักดนตรี คนขับรถ ผู้มีอาชีพเหล่านี้ อาจใช้ยาเสพติดโดยหวังผลให้สามารถประกอบการงานได้ดีเช่น ช่วยทำให้ไม่ง่วง ช่วยให้มีความกล้า เป็นต้น

4. สาเหตุจากปัญหาเศรษฐกิจ บางคนไม่มีงานทำ หรือเงินไม่พอใช้ จึงเริ่มเป็นผู้ค้า เมื่อได้ใกล้ชิดยามาก ๆ ก็เกิดการเสพ ทำให้ติดยาในที่สุด

5. สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม มีผู้ติดยาเสพติดจำนวนไม่น้อยมีความตั้งใจเลิกยา แต่เมื่อเลิดได้แล้วสังคมไม่ยอมรับทำให้หันไปสู่ยาเสพติดอีก

6. ขาดความรู้ในเรื่องยาเสพติด เยาวชนบางคนไม่มีความรู้เรื่องยาเสพติดว่ามีโทษอย่างไร จึงหลงผิดไปลองยา

ความเข้าใจผิดที่ทำให้เยาวชนติดยาเสพติด

•  คิดว่าการสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา ทำให้เป็นคนเด่น คนดัง เยาวชนเยาวชนเป็นวัยอยากรู้อยากเห็นอยากลอง เมื่อมีความคิดที่เป็นอิสระจึงมักสร้างค่านิยมขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นเองว่า “ การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เป็นสิ่งโก้เก๋ ” ความเข้าในแบบนี้ เป็นสิ่งไม่ถูกต้อง เพราะความโก้เก๋ เด่นดัง อยู่ที่การมีความรู้ ประพฤติตนได้เหมาะสม ใช้ความรู้ที่ตนมีอยู่ไปในทางสร้างสรรค์สร้างความก้าวหน้าให้ตนเองและสังคม

•  คิดว่าสิ่งเสพติดเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับเพศตรงข้าม

•  คิดว่าสิ่งเสพติดเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้มีความสุขทางเพศมากขึ้น

     ความเข้าใจที่ผิด ๆ ทั้งสามประการนี้มีส่วนในหารทำให้เยาวชนเดินทางผิด ทำมห้ติดยาเสพติดมาแล้วจำนวนไม่น้อย เยาวชนต้องรู้เท่าทัน และคิดในทางต่อต้านยาเสพติดอยู่ในจิตสำนึก

ลักษณะของผู้ติดยาเสพติด

ผู้ติดยาเสพติดจะมีลักษณะอาการผิดปกติทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรมทางสังคม

-การเปลี่ยนแปลงทางด้านรางกาย

-สุขภาพทรุดโทรม ผอมซูบซีด น้ำหนักลดไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำงานหนัก

- ริมผีปากเขียวซ้ำ แห้ง แตก

- ม่านตาขยายสู้แสงจ้าไม่ได้ ซึ่งเป็นผลจากการเสพยา จึงมักใส่แว่นตากันแดดอยู่เสมอ

- น้ำมูก น้ำตาไหล มีเหงื่อออกมาก กลิ่นตัวแรง เพราะไม่ทำความสะอาดร่างกายตัวเอง บางครั้งจะได้กลิ่นกาวหรือสารระเหยออกมาจาตัว

- มีร่องรอยการเสพยาเสพติดให้เห็นบริเวณที่แขนตามแนวเส้นโลหิตดำ หรือบริเวณสะโพก และหัวไหล ที่อาจจะมีรอยแผลซ้ำ ๆ เนื่องจากการฉีดยาเสพติด

- มีรอยแผลเป็นที่ท้องแขน เป็นรอยกรีดด้วยของมีคมตามขวางเฉียง ๆ เนื่องจากการทำร้ายตัวเอง

- นิ้วมือ มีรอยคราบเหลือง สกปรก เนื่องจากการสูบ

- ผิวหนังหยาบกร้าน เช่น แผลพุพองอาจมีหนอง น้ำเหลือง คล้ายโรคผิวหนังเนื่องจากขาดวิตามิน

- ใบหน้าดำคล้ำโดยเฉพาะบริเวณโหนกแก้มและหน้าผาก

-มีอาการอยากยา ซึ่งยาเสพติดแต่ละประเภทมีอาการหลังเสพและอาการเมื่ออยากยาหรือขาดยาแตกต่างกัน

- มักใส่เสื้อแขนยาว เพื่อปกปิดร่องรอยเข็มที่ใช้เสพยาเสพติด

การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์

•  มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย เช่น เวลาขาดยาจะรู้สึกหงุดหงิดมาก แต่เมื่อแสพยาแล้วอารมณ์จะดีขึ้นอย่างรวดเร็ว

•  อุปนิสัยเปลี่ยนไป เช่น จากคนเรียนร้อยกลายเป็นคนก้าวร้าว

•  ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง บุคลิกลักษณะเชื่อถือไม่ได้

•  มีความคิดเชื่องช้า สติปัญญาเสื่อมลงความจำเสื่อม มีผลให้การเรียนหรือการงานบกพร่อง

•  มีความรู้สึกไม่ปลอดภัย หวาดระแวง

•  อารมณ์ฉุนเฉียว ชวนทะเลาะวิวาทและทำร้ายกัน

•  มีความวิตกกังวลซึมเศร้า

•  ไม่สามารถควบคุมแรงกระตุ้น ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมได้

•  ขาดความอดกลั้น เป็นคนเจ้าอารมณ์หงุดหงิด เอาแต่ใจตนเอง ขาดเหตุผล

•  อยู่นิ่งไม่ได้ หลุกหลิก บางรายชอบเดินไปมา

การเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมสังคม

•  มีพฤติกรรมชอบเก็บตัว เงียบ ขรึมผิดปกติชอบอยู่คนเดียว และปลีกตัวจากผู้อื่นทำตัวลึกลับ ไม่รับรู้ความเป็นไปใด ๆ

•  มีพฤติกรรมใช้เงินเปลืองผิดปกติ เพราะต้องนำเงินไปซื้อยาเสพติดที่มีราคาแพง

•  มีพฤติกรรมลักขโมย เมื่อไม่มีเงินพอที่จะ ซื้อยาเสพติด ก็จะเริ่มมีการลักขโมยจากในบ้านของตนเอง หรือเพื่อนบ้านเพื่อนำเงินไปซื้อยามาเสพ

•  มีพฤติกรรมก้าวร้าว เนื่องจากอารมณ์ผู้เสพยาจะแปรปรวนง่าย หงุดหงิดง่าย ไม่ยอมรับความจริง เมื่อถูกซักถามมากๆจะรู้สึกฉุนเฉียวเพราะถูกจับผิดเรื่องเสพยา

•  มีพฤติกรรมเกียจคร้าน ไม่สนใจความเป็นอยู่ของตนเอง ไม่อยากทำงานใดๆได้แต่ง่วงเหงาหาวนอน

•  มีพฤติกรรมคบแต่เพื่อนที่เสพยาด้วยกัน อาจเป็นเพื่อนกลุ่มใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน มีการคุยกันลึกลับและเป็นความลับ

ลักษณะของผู้ติดยาเสพติดเมื่อมีอาการขาดยา

•  น้ำมูก น้ำตาไหล หามนอน จามคล้ายคนเป็นหวัด

•  กระสับกระส่าย กระวนกระวาย หายใจถี่ลึกๆจ้องหาแต่ยาเสพติดมาเสพให้ได้ไม่ว่าวิธีการใดๆ

•  คลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลด

•  ท้องเดิน อามีเลือดปน ออกมาด้วยซึ่งเราเรียกว่า "ลงแดง"

•  ขนลุก เหงื่อออกมาก

•  เป็นตะคริว แขนขาหรือกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งสั่น กระตุก ขบฟัน

•  ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดเสียวในกระดูก ดิ้นทุรนทุราย

• ม่านตาขยายโตขึ้น ทำให้มองเห็นไม่ชัด หรือเป็นสองภาพ ไม่สู้แสง

• ไข้ขึ้นสูง ความดันโลหิตสูง

•  ชักกระตุก

•  นอนไม่หลับ

•  คลั่งเสียสติ

•  อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย ง่วงเหงาหาวนอน กินจุ (บางรายที่ติดยาบ้า)

 

ขอขอบคุณ http://namman.uttaradit.police.go.th/DrugBeH.html

Visitors: 311,283