บริการพัฒนาสถานพยาบาลชุมชน

บริการพัฒนาสถานพยาบาลชุมชน

 

     หลังจากทางศูนย์ฯ บ้านพึ่งสุขได้ทำการประสานงานกับอนามัยหนองน้ำขุ่น ทางศูนย์ฯ บ้านพึ่งสุขก็ได้จัดทำโครงการพัฒนาชุมชน โดยการออกไปช่วยตัดหญ้าและทำความสะอาดสถานพยาบาลชุมชนให้สะอาดตา

 

 

Visitors: 314,023