ทางศูนย์ฯ บ้านพึ่งสุขได้มีโอกาสต้อนรับหน่วยงาน ปปส.

     ทางศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจผู้ติดยาเสพติด บ้านพึ่งสุข ได้มีโอกาศต้อนรับ คุณพรทิพย์ แจ่มพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่สำนักงาน ปปส. และ คุณจิรพงศ์ วางวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จากหน่วยงาน ปปส. ภาค 7

Visitors: 311,285