คำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนบำบัด

ศัพท์เฉพาะของศูนย์ ฯ บ้านพึ่งสุข

ACTS AS IF: การแสดงบทบาทที่เหมาะสม ไม่ง่ายเลยที่จะแสดงเหมือนกับว่าสิ่งๆ นั้นกำลังเกิดขึ้น ก่อนที่จะรู้มันก็เกิดขึ้นแล้ว

BELLY: สิ่งที่สัมผัสได้ลึกๆ เมื่อเป็นความจริง

BLOCK OUT: สิ่งที่ลืม หรือไม่ได้ความสำคัญ

COMING OUT   SIDEWAYS: ใช้ความรู้สึกในทางที่ไม่เหมาะสม

CONTRACT: ข้อตกลงสำหรับสองคนหรือมากกว่านั้น เช่น “ถ้าคุณไม่บอกฉัน ฉันก็ไม่บอกคุณ” หรือดีกว่านั้น “ถ้าคุณดีกับฉัน ฉันก็จะดีกับคุณ”

COP TO: สารภาพ หรือยอมรับอะไรในบางสิ่งบางอย่าง

POT SINK (HOBART): เนื่องด้วยพฤติกรรมที่ไม่รับผิดชอบ จะถูกย้ายตำแหน่งไปล้างจานหรือถูกไล่ออกจากงาน เนื่องจากความรับผิดชอบ

DROPPING A SLIP: การขอเข้ากลุ่มเกี่ยวกับความรู้สึกเพื่อแก้ไข และหาวิธีแก้ และคำตอบ

EXTRA- CURRICULAR: เกี่ยวกับเรียนประสบการณ์จากความไม่รับผิดชอบ

FAIL: กลับไปใช้ยาเสพติดหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เป็นไปในทางลบ

FLAGGING: บางคนกำลังให้สัญญาณขอความช่วยเหลือ

HAIRCUT: เป็นการพูดถึงและชี้แจงพฤติกรรมที่ได้กระทำผิด เพื่อให้คำแนะนำและช่วยกันหาทางออก

LEAKING: การพูดถึงผู้อื่นทางด้านลบ จากความรู้สึกของตนเอง เหตุการณ์นี้มักเกิดขึ้นกับการที่ไม่จัดการความรู้สึกตนเอง

LEARNING EXPERIENCE: เรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการกระทำทางด้านวาจา ทางกาย และทางอารมณ์ เป็นคู่มือที่นำเข้ามาแก้ไขบุคคลที่แสดงพฤติกรรมทางด้านลบ

LUG: การให้คำแนะนำที่แดกดัน

NEGATIVE AND POSITIVE: สิ่งที่ไม่เหมาะสมและสิ่งที่เหมาะสม

POT SINK: เนื่องจากการกระทำที่ไม่รับผิดชอบ ผู้นั้นจะถูกล้างหม้อ

PULL UP: นำเสนอเรื่องราวที่เกิดพฤติกรรมที่ไม่รับผิดชอบ เพื่อต้องการการเปลี่ยนแปลง

RAT   PACK: ช่วยกันตักเตือนคนๆ นึง

RUNING WIRES: การติดต่อสื่อสารกับผู้เข้ารับการอบรมจากภายนอก

SENT: เป็นการส่งไปเรียนประสบการณ์ เช่น ส่งไปล้างจาน สิ่งๆนี้จะส่งผลทำให้บุคคลนั้นได้คิด ตระหนัก ไตร่ตรอง

SHOT   DOWN:   เป็นการถูกไล่ออกจากงาน จากการปล่อยให้งานควบคุมหัวของตัวเองเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจริงใจ

SPLIT: เป็นการออกจากโปรแกรมก่อนจบโปรแกรม

SPARE PARTS: การลงเรียนที่แสดงออกถึงความตึงเครียดมาก ของพฤติกรรมและปัญหา

STUFFING: เดินเล่นตอนทำงานหรือการกดความรู้สึกตนเองให้ลดลง

TIGHT   HOUSE: การขึงบ้านเมื่อเกิดวิกฤติ เหตุการณ์ต่างๆที่เลยเส้น ผู้เข้ารับการอบรมจะถูกระงับสิทธิ์ต่าง 2-4 อาทิตย์

TIP: แบ่งพรรคแบ่งพวก อาจจะเป็นทางด้านลบ

W.A.M.: เป็นค่าชดเชยที่ผู้เข้ารับการอบรมได้รับจากการทำงาน

PROSPECT CHAIR: เมื่อผู้เข้ารับการอบรมกำลังจะออกจากโปรแกรมหรือกระทำผิด กับทางเจ้าหน้าที่ครอบครัวจะต้องนั่งเก้าอี้ เป็นการสอบสวนตัวเอง อาจจะเป็นทั้งดีและไม่ดี

Visitors: 312,108