ระเบียบการในการปฏิบัติระหว่าง ผู้ปกครอง / ศูนย์ฯ

สิ่งที่ผู้ปกครองควรทำและไม่ควรทำ

 1. ผู้ปกครองควรเข้าประชุมทุกครั้ง

 2. ผู้ปกครองควรมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่ และผู้ปกครองท่านอื่นๆ

 3. ผู้ปกครองควรเชื่อความสัญชาตญาณของตนเองและสิ่งที่คิดโดยการไตร่ตรอง จงระวังความใจอ่อนของท่านเอง

 4. ผู้ปกครองควรสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองของผู้เข้ารับการอบรมท่านอื่นๆ บ้าง เพื่อช่วยกันในการหาแนวทาง เราร่วมกันที่นี่เพื่อเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 5. ผู้ปกครองควรติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้เข้ารับการอบรม เพื่อการประสานงานและให้ข้อมูลของตัวผู้เข้ารับการอบรม

 6. ผู้ปกครองควรติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำตัวผู้เข้ารับการอบเมื่อได้รับข่าวร้าย เจ้าหน้าที่จะทำการสื่อสารกับผู้เข้ารับการอบรมเอง

 7. ผู้ปกครองควรติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำตัวผู้เข้ารับการอบรม เมื่อได้รับความรู้สึกผิดปกติ เกี่ยวกับตัวผู้เข้ารับการอบรม ไม่ว่าจะเป็นทางด้านพฤติกรรมหรือความรู้สึกก็ตาม อย่ากลัวที่จะบอก

 8. ผู้ปกครองควรที่จะตรวจสอบกระเป๋าตลอดจนสิ่งของต่างๆ ของตัวผู้เข้ารับการอบรม

 9. ผู้ปกครองควรที่จะตรวจสอบห้องนอนของผู้เข้ารับการอบรม

 10. ผู้ปกครองควรที่จะประสานกับเจ้าหน้าที่ประจำตัวของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับคดีความที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการอบรม

 11. ผู้ปกครองควรย้ายของมึนเมาออกจากบริเวณบ้าน เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ เป็นต้น

 12. ผู้ปกครองควรสนับสนุนความพยายามของตัวผู้เข้ารับการอบรม ผ่านการสนทนา

 13. ผู้ปกครองต้องยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง

 14. ผู้ปกครองควรที่จะมีความเห็นตรงกันกับคู่สมรสอย่างดีก่อนที่จะตัดสินใจ เพราะทางเจ้าที่จะทำการปฏิเสธความสับสนของผู้ปกครอง

 15. ผู้ปกครองควรโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที่ เมื่อรับรู้ถึงการกระทำผิดหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมเมื่อผู้เข้ารับการอบรมกลับบ้าน หรือรู้สึกได้ว่าผู้เข้ารับการอบรมได้กระทำผิดกฏของทางศูนย์ฯ ถ้าไม่มั่นใจให้โทรหาเจ้าหน้าที่ทันที

 16. ผู้ปกครองควรอ่านแนวทางของสิทธ์ Day-off อย่างถี่ถ้วนก่อนที่ผู้เข้ารับการอบรมจะกลับไปเยี่ยมบ้าน ควรทำความเข้าใจกฏเกณฑ์ของสิทธ์ Day-off ให้เข้าใจดีก่อน ถ้าผู้ปกครองไม่พร้อม คุณสามารถปฏิเสธได้ ... นี่เป็นคำร้องขอ

 

 

สิ่งที่ไม่ควรทำ

 1. ผู้ปกครองไม่ควรที่จะให้สารเสพติด บุหรี่ หรือของมึนเมาอื่นๆ แก่ผู้เข้ารับการอบรมโดยเด็ดขาด

 2. ผู้ปกครองไม่ควรที่จะนำแอลกอฮอล์เข้ามาในศูนย์ฯ ไม่ว่าจะดื่มเองก็ตาม

 3. ผู้ปกครองไม่ควรที่จะดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างที่ผู้เข้ารับการอบรมกลับไปเยี่ยมบ้าน ทางเราแนะนำว่าควรจะขนย้ายแอลกอฮอล์ออกจากบ้านให้หมด

 4. ผู้ปกครองไม่ควรที่จะพูดถึงสิ่งเสพติดใดๆ ทั้งสิ้น

 5. ผู้ปกครองไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการพนันต่อหน้าผู้เข้ารับการอบรม

 6. ผู้ปกครองไม่ควรใช้กำลังกับผู้เข้ารับการอบรม หรือใช้กำลังต่อหน้าผู้เข้ารับการอบรม

 7. ผู้ปกครองไม่ควรนำแขกท่านอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวผู้เข้ารับการอบรมมาที่ศูนย์ฯ บ้านพึ่งสุข ก่อนได้รับอนุญาติจากทางเจ้าหน้าที่

 8. ผู้ปกครองไม่ควรให้ผู้เข้ารับการอบรมขับรถหรือมอเตอร์ไซค์ ยานพาหนะใดๆ ก็ตาม ก่อนได้รับอนุญาตจากทางเจ้าหน้าที่

 9. ผู้ปกครองไม่ควรสอบสวนตัวผู้เข้ารับการอบรมด้วยตนเอง เป็นความรับผิดชอบของตัวผู้เข้ารับการอบรมเองที่จะต้องเป็นคนพูดให้คุณฟัง

 10. ผู้ปกครองไม่ควรนินทาว่าร้ายคนอื่น ถ้าคุณมีปัญหาหรือคับข้องใจใดๆ ควรถามเจ้าหน้าที่ทันที

 11. ผู้ปกครองไม่ควรปกป้องการกระทำผิดของตัวผู้เข้ารับการอบรม ความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานของนโยบายของทางศูนย์ฯ บ้านพึ่งสุข การโกหกถือเป็นการทำลายจุดประสงค์ของการบำบัด

 12. ผู้ปกครองไม่ควรให้ความเชื่อใจต่อผู้เข้ารับการอบรม ก่อนที่ผู้เข้ารับการอบรมสมควรที่จะได้รับความเชื่อใจ

 13. ผู้ปกครองไม่ควรให้ยาใดๆ ทั้งสิ้นกับตัวผู้เข้ารับการอบรม ก่อนเจ้าหน้าที่ประจำตัวจะอนุญาต

 14. ผู้ปกครองไม่ควรที่จะให้เสื้อผ้าหรือของอย่างอื่นแก่ตัวผู้เข้ารับการอบรมก่อนที่จะได้รับการอนุญาตจากทาเจ้าหน้าที่

 15. ผู้ปกครองไม่ควรคุยกับผู้เข้ารับการอบรมนอกเหนือจากเรื่องที่เข้ากลุ่มประชุมมา

 16. ผู้ปกครองไม่ควรให้เงินใต้โต๊ะหรือสินน้ำใจใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่ออะไรก็ตามต่อตัวผู้เข้ารับการอบรม

 17. ผู้ปกครองไม่ควรผิดหวังถ้าโทรหาเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ไม่โทรกลับ ควรติดต่อซ้ำจนกว่าจะติดต่อได้ ผู้ปกครองควรที่จะอดทนและสร้างความเข้าใจ

 18. ผู้ปกครองไม่ควรทิ้งก้นบุหรี่หรือขยะสิ่งสกปรกภายในพื้นที่ของศูนย์ฯ บ้านพึ่งสุข

 19. ผู้ปกครองไม่ควรที่จะนำผู้เข้ารับการอบรมออกไปเรียนหนังสือข้างนอก ทางศูนย์ฯ บ้านพึ่งสุข จัดเตรียมการศึกษาในพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้ว การศึกษาภายนอกจะตามมาเป็นอันดับที่สอง
Visitors: 309,368