สถานพยาบาลสำหรับการถอนพิษยาเสพติดในพื้นที่ภาค 7

ราชบุรี

โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 132/2 ม.2 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม ราชบุรี 70120
เบอร์โทร :(032)397017

โรงพยาบาลบางแพ
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 124 ม.05 ตำบลวังเย็นอำเภอบางแพ ราชบุรี 70160
เบอร์โทร :(032)381148

โรงพยาบาลปากท่อ
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 201/10 ม.8 ตำบลปากท่ออำเภอปากท่อ ราชบุรี 70140
เบอร์โทร :(032)281585

โรงพยาบาลวัดเพลง
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 123 ม.5 ตำบลวัดเพลงอำเภอวัดเพลง ราชบุรี 70170
เบอร์โทร :(032)399290 ต่อ 127

โรงพยาบาลสวนผึ้ง
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 152 ม.5 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง ราชบุรี 70180
เบอร์โทร :(032)364496-8

โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
สังกัด : โรงพยาบาลทั่วไป
ที่อยู่ : 146 ม.4 ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
เบอร์โทร :(032)246000-15 ต่อ 103

โรงพยาบาลบ้านโป่ง
สังกัด : โรงพยาบาลทั่วไป
ที่อยู่ : 12 ถ.แสงชูโตตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 70110
เบอร์โทร :(032)222742

โรงพยาบาลโพธาราม
สังกัด : โรงพยาบาลทั่วไป
ที่อยู่ : 29ถ.ขนานทางรถไฟตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม ราชบุรี 70120
เบอร์โทร :(032)355300-9 ต่อ 635

โรงพยาบาลราชบุรี
สังกัด : โรงพยาบาลศูนย์
ที่อยู่ : 85 ถ.สมบูรณ์กุลตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี 70000
เบอร์โทร :(032)321824

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
สังกัด : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ที่อยู่ : 5 หมู่ 8 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง ราชบุรี 70150
เบอร์โทร :(032)362662-4

นครปฐม

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
สังกัด : กรมการแพทย์
ที่อยู่ : 52 ม.2 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 73210
เบอร์โทร :(034)321983-5

โรงพยาบาลกำแพงแสน
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 47 ม.4 กำแพงแสน กำแพงแสน นครปฐม 73140
เบอร์โทร :(034)281686-7

โรงพยาบาลดอนตูม
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 183 ม.5 ถ.คงทองสามง่าม ดอนตูม นครปฐม 73150
เบอร์โทร :(034)381768

โรงพยาบาลนครชัยศรี
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 5 ม.3 นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม 73120
เบอร์โทร :(034)331156

โรงพยาบาลบางเลน
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 80 ม.6 บางเลนบางเลน นครปฐม 73130
เบอร์โทร :(034)391129

โรงพยาบาลพุทธมลฑล
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : ม.1 ศาลายาพุทธมณฑลนครปฐม 73170
เบอร์โทร :(02)4410330

โรงพยาบาลสามพราน
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 35/10 ม.1 ถ.เพชรเกษมท่าตลาด สามพรานนครปฐม 73110
เบอร์โทร :(034)321998

โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : ม.2 บางแก้วฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 73120
เบอร์โทร :(034)277085-8

โรงพยาบาลห้วยพลู
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 1/1 ม.1 ห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม 73120
เบอร์โทร :(034)389217

โรงพยาบาลนครปฐม
สังกัด : โรงพยาบาลศูนย์
ที่อยู่ : 196 ถ.เทศ 7 พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม 73000
เบอร์โทร :(034)251553

เพชรบุรี

ศูนย์บริการสาธารณสุข2 ราชปรารถ
สังกัด : กทม.(สำนักอนามัย)
ที่อยู่ : 509 ถ.เพชรบุรีมักกะสัน ราชเทวี กทม. 10310
เบอร์โทร :(02)2459147

โรงพยาบาลแก่งกระจาน
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 6 ม.5 ถ.เขื่อนเพชรแก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 76170
เบอร์โทร :(032)459091 ต่อ 211

โรงพยาบาลเขาย้อย
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 136/2 ม.5 เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี 76140
เบอร์โทร :(032)562503

โรงพยาบาลชะอำ
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 8 ถ.ชะอำ-คลองเทียนชะอำชะอำเพชรบุรี 76120
เบอร์โทร :(032)471666, 471007

โรงพยาบาลท่ายาง
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 259/6 ม.1 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 76130
เบอร์โทร :(032)461100

โรงพยาบาลบ้านลาด
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 131 ม.8 ท่าช้างบ้านลาด เพชรบุรี 76150
เบอร์โทร :(032)491051

โรงพยาบาลบ้านแหลม
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 238 ม.3 บ้านแหลม บ้านแหลมเพชรบุรี 76110
เบอร์โทร :(032)481145-6 ต่อ 110

โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : ม.3 หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 76160
เบอร์โทร :(032)497088-9

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
สังกัด : โรงพยาบาลทั่วไป
ที่อยู่ : 53 ถ.รถไฟคลองกระแซง เมือง เพชรบุรี 76000
เบอร์โทร :(032)405505

กาญจนบุรี

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะมหาราช
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 237 ม.7 ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี 71150
เบอร์โทร :(034)516133

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
สังกัด : โรงพยาบาลทั่วไป
ที่อยู่ : 572/1 ม.3 ถ.แสงชูโตปากแพรก เมือง กาญจนบุรี 71000
เบอร์โทร :(034)622999 ต่อ 1003

วัดวังผาแดง
สังกัด : วัดศูนย์สงเคราะห์ฯ
ที่อยู่ : 138 ม.5 นาสวน ศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี 71250
เบอร์โทร :081-9545869

โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์
สังกัด : กรมแพทย์ทหารบก
ที่อยู่ : 281 ม.1 ลาดหญ้า เมือง กาญจนบุรี 71190
เบอร์โทร :(034)589007 

โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 406 ม.8 พนมทวนพนมทวน กาญจนบุรี 71210
เบอร์โทร :(034)630409 ต่อ 102

 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
สังกัด :
ที่อยู่ : ม.1 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี 71260
เบอร์โทร :(034)642347-8 

โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 153 ม.2 เขาพระเดิมบางนางบวช กาญจนบุรี 72120
เบอร์โทร :(035)578033 

โรงพยาบาลทองผาภูมิ
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 279 ม.1 ท่าขนุน ทองผาภูมิกาญจนบุรี 71180
เบอร์โทร :(034)599489,599601 

โรงพยาบาลท่ากระดาน
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 184 ม.2 ท่ากระดานศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี 71250
เบอร์โทร :(034)531524,531525

 โรงพยาบาลท่าม่วง
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 978/1 ม.3 ถ.แสงชูโตท่าม่วง ท่าม่วงกาญจนบุรี 71110
เบอร์โทร :(034)611044,626268

 โรงพยาบาลบ่อพลอย
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 211 ม.1 บ่อพลอย บ่อพลอยกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทร :(034)581139,628529

 โรงพยาบาลเลาขวัญ
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 1/1 ม.6 เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี 71210
เบอร์โทร :(034)576050,576157 

โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 80 ม.3 ด่านแม่แฉลบ ศุภร์ศิริสวัสดิ์ กาญจนบุรี 71250
เบอร์โทร :(034)597111 

โรงพยาบาลสถานพระบารมี
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 2 ม.4 สมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี 71220
เบอร์โทร :(089)98364782  

โรงพยาบาลห้วยกระเจา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : ม.6 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจากาญจนบุรี 71170
เบอร์โทร :(034)526241-3

 โรงพยาบาลสังขละบุรี
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 190 ม.3 หนองลุ สังขละบุรี กาญจนบุรี 71240
เบอร์โทร :(034)595030,595058

 โรงพยาบาลไทรโยค
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 22 ม.1 ถ.สุขาภิบาลลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี 71150
เบอร์โทร :(034)591034, 591300 

 โรงพยาบาลมะการักษ์
สังกัด : โรงพยาบาลทั่วไป
ที่อยู่ : 47/12 ม.4 ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120
เบอร์โทร :(034)541105 ต่อ 102

 วัดท่าพุราษฎร์บำรุง
สังกัด : วัดศูนย์สงเคราะห์ฯ
ที่อยู่ : ม.10 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี 71260
เบอร์โทร :081-2933222 

สมุทรสาคร

 

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 450/4 ถ.สุคนสวิทตราดกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
เบอร์โทร :(034)471466-67, 844430

 

โรงพยาบาลอัมพวา
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 43/1 ม.7 แควอ้อมอัมพวา สมุทรสาคร 75110
เบอร์โทร :(034)751846-7

 

โรงพยาบาลสมุทรสาคร
สังกัด : โรงพยาบาลทั่วไป
ที่อยู่ : 1500 ถ.เอกชัยมหาชัย เมือง สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทร :(034)427099-104 ต่อ 2202

 

สมุทรสงคราม

โรงพยาบาลนภาลัย
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 34 ม.6 ถ.อัมพวา-บางนกแขวกกระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม 75120
เบอร์โทร :(034)761476-8

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
สังกัด : โรงพยาบาลทั่วไป
ที่อยู่ : 708 ถ.ประสิทธิพัฒนาแม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม 75000
เบอร์โทร :(034)723044-9

อยุธยา

 

โรงพยาบาลผักไห่
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 15 ม.5 ถ.ผักไห่-ป่าโมกตาลานผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120
เบอร์โทร :035-391306

 

โรงพยาบาลลาดบัวหลวง
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 88/1 ม.3 สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230
เบอร์โทร :(035)379094

 

โรงพยาบาลวังน้อย
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 100 ม.5 ถ.พหลโยธินลำไทร วังน้อยพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทร :035-271033

 

โรงพยาบาลท่าเรือ
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 440/1 ถ.เทศบาล 2 ท่าเรือ ท่าเรือพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทร :035-341186

 

โรงพยาบาลบางซ้าย
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 58 ม.1 บางซ้ายบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา 13270
เบอร์โทร :035-375223

 

โรงพยาบาลบางไทร
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 35 ม.2 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
เบอร์โทร :035-371029-30

 

โรงพยาบาลบางบาล
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 82 ม.02 สะพานไทย บางบาลพระนครศรีอยุธยา 13250
เบอร์โทร :035-307746-7

 

โรงพยาบาลบางปะหัน
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 71/3 ม.5 บางนางร้า บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์โทร :035-381635

 

โรงพยาบาลบางปะอิน
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 72 ม.11 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทร :035-261173-4

 

โรงพยาบาลบ้านแพรก
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 165 ม.1 บ้านใหม่บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 13240
เบอร์โทร :035-386121

 

โรงพยาบาลภาชี
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 15 ม.5 ถ.ผักไห่-ป่าโมกตาลาน ผักไห่พระนครศรีอยุธยา 13120
เบอร์โทร :035-311112

 

โรงพยาบาลมหาราช
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 224 ม.6 หัวไผ่ มหาราชพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทร :035-359207

 

โรงพยาบาลอุทัย
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 15 ม.5 อุทัย อุทัยพระนครศรีอยุธยา 13210
เบอร์โทร :035-711469-70

 

โรงพยาบาลเสนา
สังกัด : โรงพยาบาลทั่วไป
ที่อยู่ : 51 ม.1 ถ.สุขาภิบาลเจ้าเจ็ดเสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
เบอร์โทร :(035)217118 ต่อ 20

 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
สังกัด : โรงพยาบาลศูนย์
ที่อยู่ : 46/1 ม.4 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทร :(035)241718

 

วัดหนองนางเก่า
สังกัด : วัดศูนย์สงเคราะห์ฯ
ที่อยู่ : ม.4 โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140
เบอร์โทร :089-9201400

 

สระบุรี

 

โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 227ม.1 ถ.สระบุรี-หล่มสักสระประดู่วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130
เบอร์โทร :(056)791211,791267

 

โรงพยาบาลหนองไผ่
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 655 ม.6 ถ.สระบุรี-หล่มสักหนองไผ่หนองไผ่เพชรบูรณ์ 67140
เบอร์โทร :(056)781113-4, 781849

 

โรงพยาบาลมวกเหล็ก
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : ม.09 มิตรภาพมวกเหล็ก สระบุรี 18180
เบอร์โทร :036-341560

 

โรงพยาบาลแก่งคอย
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 107 ม.08 ถ.มิตรภาพตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี 18110
เบอร์โทร :036-244433

 

โรงพยาบาลดอนพุด
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 100 ม.2 โพธิ์พระยาท่าเรือ ดอนพุด สระบุรี 18210
เบอร์โทร :036-395111

 

โรงพยาบาลบ้านหมอ
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 141 ม.04 บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี 18130
เบอร์โทร :036-201171

 

โรงพยาบาลวังม่วง
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 60 ม.1 ตำพรวน วังม่วงสัทธรรมสระบุรี 18220
เบอร์โทร :036-359134-6

 

โรงพยาบาลวิหารแดง
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 200 ม.3 บ้านลำวิหารแดงสระบุรี 18150
เบอร์โทร :036-377600

 

โรงพยาบาลเสาไห้
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 33 ม.07 ถ.พิชัยรณรงค์สงครามเสาไห้ เสาไห้สระบุรี 18160
เบอร์โทร :036-391253-4

 

โรงพยาบาลหนองแค
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 115 ถ.พหลโยธินหนองแค หนองแคสระบุรี 18140
เบอร์โทร :036-326213

 

โรงพยาบาลหนองแซง
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 59 ม.06. ไก่เส่าหนองแซงสระบุรี 18170
เบอร์โทร :036-399234

 

โรงพยาบาลหนองโดน
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 121 ม.09 หนองโดน หนองโดน สระบุรี 18190
เบอร์โทร :036-397111

 

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
สังกัด : โรงพยาบาลทั่วไป
ที่อยู่ : 86 ม.08 ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี 18120
เบอร์โทร :(036)266111,323291

 

โรงพยาบาลสระบุรี
สังกัด : โรงพยาบาลศูนย์
ที่อยู่ : 18 ถ.เทศบาล 4 ปากเพรียว เมืองสระบุรี 18000
เบอร์โทร :(036)316555

สมุทรปราการ

โรงพยาบาลบางจาก
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 35/3 ถ.สุขสวัสดิ์บางจากพระประแดง สมุทรปราการ 10130
เบอร์โทร :(02)4633840, 4634574

 

โรงพยาบาลบางบ่อ
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 89 ม.1 ถ.เทพารักษ์บางเพรียงบางบ่อ สมุทรปราการ 10560
เบอร์โทร :(02)338811, 3381065-6

 

โรงพยาบาลบางพลี
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 88/1 ม.8 ถ.เทพารักษ์บางพลีใหญ่บางพลี สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทร :(02)3122991-3

 

โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 172 ม.3 ถ.สุขสวัสดิ์ปากคลองฯ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
เบอร์โทร :(02)4259407, 4259841

 

โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สังกัด : โรงพยาบาลทั่วไป
ที่อยู่ : 71 ถ.จักรกะพาดปากน้ำ เมือง สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทร :(02)1738366

 

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
สังกัด : กรมสุขภาพจิต
ที่อยู่ : 61 ถนนสุขุมวิทในเมือง เมือง สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทร :0 2384 3381 – 3

 

สถานพยาบาลจุฬาเวช
สังกัด : สังกัดเอกชน
ที่อยู่ : 1525/1314 หมู่ 4 ถนนเทพารักษ์เทพารักษ์ เมือง สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทร :02 758 2139

 

ชัยนาทโรงพยาบาลวัดสิงห์
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 16 ถ.จวนวิไลวัดสิงห์วัดสิงห์ ชัยนาท 17120
เบอร์โทร :056-481019


 

โรงพยาบาลมโนรมย์
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 108 ม.8 ถ.ชัยนาท-สุพรรณบุรีแพรกศรี สรรคบุรี ชัยนาท 17140
เบอร์โทร :056-431376-7โรงพยาบาลสรรคบุรี
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 108 ม.8 ถ.ชัยนาท-สุพรรณบุรีแพรกศรี สรรคบุรี ชัยนาท 17140
เบอร์โทร :(056)481702

 

โรงพยาบาลสรรพยา
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 196 ม.6 หางน้ำสาค มโนรมย์ ชัยนาท 17170
เบอร์โทร :056-436366

 

โรงพยาบาลหันคา
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 678 ม.1 ถ.ชัยนาท-บ้านไร่หันคาหันคา ชัยนาท 17130
เบอร์โทร :056-451045

 

โรงพยาบาลศรีประจันต์
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 218 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาทวังน้ำซับ ศรีประจันต์สุพรรณบุรี 72140
เบอร์โทร :(035)581749

 

โรงพยาบาลชัยนาท
สังกัด : โรงพยาบาลทั่วไป
ที่อยู่ : 199 ม.5 บ้านกล้วย อินทร์บุรี ชัยนาท 17000
เบอร์โทร :(056)412355 ต่อ 143

 

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม
สังกัด : วัดศูนย์สงเคราะห์ฯ
ที่อยู่ : 61 ม.9 บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 17130
เบอร์โทร :081-0381544

 

สำนักแม่ชีปฏิบัติธรรมเขาพระ
สังกัด : วัดศูนย์สงเคราะห์ฯ
ที่อยู่ : 167 ม.1 ถนนสายสุพรรณบุรี-ชัยนาทเขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
เบอร์โทร :089-5020495

 

สำนักแม่ชีปฏิบัติธรรมเขาพระ
สังกัด : วัดศูนย์สงเคราะห์ฯ
ที่อยู่ : หมู่ 1 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาทเขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
เบอร์โทร :081-913-5031

 

สุพรรณบุรี

 

โรงพยาบาลมโนรมย์
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 108 ม.8 ถ.ชัยนาท-สุพรรณบุรีแพรกศรี สรรคบุรี ชัยนาท 17140
เบอร์โทร :056-431376-7


 

โรงพยาบาลสรรคบุรี
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 108 ม.8 ถ.ชัยนาท-สุพรรณบุรีแพรกศรี สรรคบุรี ชัยนาท 17140
เบอร์โทร :(056)481702

 

โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 76 ม.8 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณสกลนคร 47280
เบอร์โทร :(042)766061

 

โรงพยาบาลดอนเจดีย์
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 747 ม.5 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170
เบอร์โทร :(035)507510, 591032 ต่อ 115

 

โรงพยาบาลด่านช้าง
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 94 ม.1 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทร :(035)509692-5

 

โรงพยาบาลบางปลาม้า
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 215 ม.05 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรีโคกคราม บางปลาม้าสุพรรณบุรี 72150
เบอร์โทร :(035)587265, 587265 ต่อ 191


 

โรงพยาบาลศรีประจันต์
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 218 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาทวังน้ำซับ ศรีประจันต์สุพรรณบุรี 72140
เบอร์โทร :(035)581749

 

โรงพยาบาลสามชุก
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 4/1 ม.7 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี 72130
เบอร์โทร :(035)571492

 

โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 503 ม.05 หนองหย้าไซ หนองหญ้าไซสุพรรณบุรี 72240
เบอร์โทร :(035)577068

 

โรงพยาบาลอู่ทอง
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 2024 ม.6 อู่ทองอู่ทองสุพรรณบุรี 72160
เบอร์โทร :(035)551432, 551432 ต่อ 160

 

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17
สังกัด : โรงพยาบาลทั่วไป
ที่อยู่ : ถ.บางลี่-หนองวัลย์เปรี่ยงสองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110
เบอร์โทร :(035)531077 ต่อ 1406

 

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
สังกัด : โรงพยาบาลศูนย์
ที่อยู่ : 950 ถ.พระพันวษาท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณ สุพรรณบุรี 72000
เบอร์โทร :(035)523394 ต่อ 1805

 

สำนักแม่ชีปฏิบัติธรรมเขาพระ
สังกัด : วัดศูนย์สงเคราะห์ฯ
ที่อยู่ : 167 ม.1 ถนนสายสุพรรณบุรี-ชัยนาทเขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
เบอร์โทร :089-5020495

 

ประจวบคีรีขันธ์

 

โรงพยาบาลค่ายธนารัชต์
สังกัด : กรมแพทย์ทหารบก
ที่อยู่ : 125 ม.3 ถ.เพชรเกษมเขาน้อย ปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์ 77220
เบอร์โทร :(032)621341

 

โรงพยาบาลกุยบุรี
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 41 ม.5 ถ.เพชรเกษมกุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77150
เบอร์โทร :(032)681108-9

 

โรงพยาบาลทับสะแก
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 111 ม.6 ถ.เพชรเกษมนาหูกวางทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 77130
เบอร์โทร :(032)671122

 

โรงพยาบาลบางสะพาน
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 94 ม.5 กำเนินนพคุณบางสะพานประจวบคีรีขันธ์ 77140
เบอร์โทร :(032)691754-5

 

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 60/2 ม.4 ปากแพรกบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทร :(032)558185


 

โรงพยาบาลปราณบุรี
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 19 ม.5 วงก์พง ปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์ 77120
เบอร์โทร :(032)621767


 

โรงพยาบาลสามร้อยยอด
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 51 ม.6 ไร่ใหม่สามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์ 77150
เบอร์โทร :(032)688557-8


 

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
สังกัด : โรงพยาบาลทั่วไป
ที่อยู่ : 237 ถ.พิทักษ์ชาติประจวบฯ เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000
เบอร์โทร :(032)550969


 

โรงพยาบาลหัวหิน
สังกัด : โรงพยาบาลทั่วไป
ที่อยู่ : 30/2 ถ.เพชรเกษมหัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทร :(032)520401

อุทัยธานี

 

โรงพยาบาลอุทัยธานี
สังกัด : โรงพยาบาลทั่วไป
ที่อยู่ : 56 อุทัยใหม่ เมือง อุทัยธานี 61000
เบอร์โทร :056 570 168

 

โรงพยาบาลทัพทัน
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 375 หมู่ 1 ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี 61120
เบอร์โทร :056 591 476

 

โรงพยาบาลบ้านไร่
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 307หมู่ 1 บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 61140
เบอร์โทร :056 539 000

 

โรงพยาบาลหนองขาหย่าง
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : หมู่ 5 หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง อุทัยธานี 61130
เบอร์โทร :056 597 086

 

โรงพยาบาลห้วยคต
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 127 หมู่ 5 ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 61170
เบอร์โทร :056 518 005

 

โรงพยาบาลลานสัก
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 466 หมู่ 2 ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี 61160
เบอร์โทร :056 537 086

โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 80 หมู่ 1 สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 61150
เบอร์โทร :056 599 000

 

โรงพยาบาลหนองฉาง
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 345 หมู่ 5 หนองฉาน หนองฉาน อุทัยธานี 61110
เบอร์โทร :056 531 141

 

นครนายก

 

โรงพยาบาลองครักษ์
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 300 ม.1 องค์รักษ์ องค์รักษ์นครนายก 26120
เบอร์โทร :(037)391510 ต่อ 102

 

โรงพยาบาลปากพลี
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 233 ม.4 ปากพลีปากพลี นครนายก 26130
เบอร์โทร :037-399793ต่อ101

 

โรงพยาบาลนครนายก
สังกัด : โรงพยาบาลทั่วไป
ที่อยู่ : 100 ถ.สุวรรณศรนครนายก เมือง นครนายก 26000
เบอร์โทร :(037)311150-2 ต่อ 114

 

วัดเขาเพิ่มศรีสว่าง
สังกัด : วัดศูนย์สงเคราะห์ฯ
ที่อยู่ :เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก 26110
เบอร์โทร :819-426352

 

สิงห์บุรี

 

โรงพยาบาลค่ายบางระจัน
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 69 ม.11 บางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 16150
เบอร์โทร :036-597041

 

โรงพยาบาลท่าช้าง
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 76/4 ม.4 โพธิ์ประจักท่าช้างสิงห์บุรี 16140
เบอร์โทร :036-595117

 

โรงพยาบาลบางระจัน
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 41 ม.6 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี 16130
เบอร์โทร :036-591486

 

โรงพยาบาลพรหมบุรี
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 172 ม.3 บ้านหม้อพรหมบุรีสิงห์บุรี 16120
เบอร์โทร :036-599481

 

โรงพยาบาลไชโย
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 80 ม.5 ถ.สิงห์บุรี-อ่างทองไชโย ไชโย อ่างทอง 14140
เบอร์โทร :035-647018-9

 

โรงพยาบาลสิงห์บุรี
สังกัด : โรงพยาบาลทั่วไป
ที่อยู่ : 917/3 บางพุทธา เมือง สิงห์บุรี 16000
เบอร์โทร :(036)521060 ต่อ 200

 

โรงพยาบาลอินทร์บุรี
สังกัด : โรงพยาบาลทั่วไป
ที่อยู่ : 37/7 ม.1 ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110
เบอร์โทร :(036)581993-7

 

อ่างทอง

 

โรงพยาบาลป่าโมก
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 318/ข ถ.ตร-สนัน-ชิตป่าโมก ป่าโมก อ่างทอง 14130
เบอร์โทร :035-623536-40

 

โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 67 ม.4 ถ.โพธิ์พระยาท่าเรือศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญอ่างทอง 14110
เบอร์โทร :035-631408

 

โรงพยาบาลสามโก้
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 1 ม.10 สามโก้ สามโก้ อ่างทอง 14160
เบอร์โทร :035-697112

 

โรงพยาบาลแสวงหา
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 106 ม.1 แสวงหา แสวงหา อ่างทอง 14150
เบอร์โทร :035-695111

 

โรงพยาบาลไชโย
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 80 ม.5 ถ.สิงห์บุรี-อ่างทองไชโย ไชโย อ่างทอง 14140
เบอร์โทร :035-647018-9

 

โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน


ที่อยู่ : 82 ม.4 บางพลับ โพธิ์ทอง อ่างทอง 14120
เบอร์โทร :035-691340

 

โรงพยาบาลเกาะสมุย
สังกัด : โรงพยาบาลทั่วไป
ที่อยู่ : 60 ม.1 อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทร :(077)421231

 

โรงพยาบาลอ่างทอง
สังกัด : โรงพยาบาลทั่วไป
ที่อยู่ : 3 ถ.เทศบาลบางแก้ว เมือง อ่างทอง 14000
เบอร์โทร :(035)620104, 620834 -7


 

ปทุมธานี

 

สถาบัญธัญญารักษ์
สังกัด : กรมการแพทย์
ที่อยู่ : 60 ถนนวิภาวดี-รังสิตประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
เบอร์โทร :(02)531008-84

 

โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 247/45 ม.2 ประชาธิปัติย์ ธัญบุรีปทุมธานี 12110
เบอร์โทร :02-5674248

 

โรงพยาบาลคลองหลวง
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 30 ม.7 คลองหกคลองหลวง ปทุมธานี 12120
เบอร์โทร :02-9046446-9 ต่อ 116

 

โรงพยาบาลธัญบุรี
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : ม.2 รังสิตธัญบุรี ปทุมธานี 12110
เบอร์โทร :(02)5772600

 

โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 187 ม.4 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
เบอร์โทร :02-5991650-1

 

โรงพยาบาลลำลูกกา
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 46 ม.9 พหลโยธิน-ลำลูกกาลำไทรลำลูกกา ปทุมธานี 12150
เบอร์โทร :02-5631011

 

โรงพยาบาลสามโคก
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 83 ม.6 บ้านปทุมสามโคก ปทุมธานี 12160
เบอร์โทร :02-9798962-3

 

โรงพยาบาลหนองเสือ
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ :ม.06 บึงบา หนองเสือปทุมธานี 12140
เบอร์โทร :02-5491053-4

 

โรงพยาบาลปทุมธานี
สังกัด : โรงพยาบาลทั่วไป
ที่อยู่ : 7 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้วบางปรอท เมือง ปทุมธานี 12000
เบอร์โทร :(02)5988998

 

ลพบุรี

 

โรงพยาบาลอนันทมหิดล
สังกัด : กรมแพทย์ทหารบก
ที่อยู่ : 35 ม.6 ถ.พิชัยดาบหักเมือง ลพบุรี 15000
เบอร์โทร :(036)414350-54

 

โรงพยาบาลโคกเจริญ
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 111 ม.2 โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี 15250
เบอร์โทร :036-651106-7

 

โรงพยาบาลโคกสำโรง
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 54/15 ม.4 โคกสำโรงโคกสำโรง ลพบุรี 15120
เบอร์โทร :036-624942-7

 

โรงพยาบาลชัยบาดาล
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 250 ม.04 ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 15130
เบอร์โทร :036-461022

 

โรงพยาบาลท่าวุ้ง
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : ม.7 บางคู้ท่าวุ้งลพบุรี 15150
เบอร์โทร :036-481166

 

โรงพยาบาลท่าหลวง
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 29 ม.9 ท่าหลวง ท่าหลวงลพบุรี 15230
เบอร์โทร :036-646346-5

 

โรงพยาบาลพัฒนานิคม
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 1 ม.6 พัฒนานิคมพัฒนานิคมลพบุรี 15140
เบอร์โทร :036-491340

 

โรงพยาบาลลำสนธิ
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 79 ม.11 หนองรีลำสนธิ ลพบุรี 15190
เบอร์โทร :036-633184-5

 

โรงพยาบาลสระโบสถ์
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 24 ม.10 นิยมชัย สระโบสถ์ลพบุรี 15240
เบอร์โทร :036-647277

 

โรงพยาบาลหนองม่วง
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : ม.7 หนองม่วงหนองม่วง ลพบุรี 15170
เบอร์โทร :036-431585-6

 

โรงพยาบาลบ้านหมี่
สังกัด : โรงพยาบาลทั่วไป
ที่อยู่ : 139 ถ.ประชาอุทิศบ้านหมี่ บ้านหมี่ ลพบุรี 15110
เบอร์โทร :(036)472051-6, 628032

 

โรงพยาบาลลพบุรี
สังกัด : โรงพยาบาลทั่วไป
ที่อยู่ : 260 ม.01 ถ.พหลโยธินเขาสามยอด เมือง ลพบุรี 15000
เบอร์โทร :(036)411267, 621537-46


 

นนทบุรี

 

โรงพยาบาลไทรน้อย
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : ม.5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อยไทรน้อยไทรน้อย นนทบุรี 11150
เบอร์โทร :(02)5971131-2

 

โรงพยาบาลบางบัวทอง
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : ม.3 โสนลอยบางบัวทอง นนทบุรี 11110
เบอร์โทร :(02)9202962

 

โรงพยาบาลบางใหญ่
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : ม.3 บางม่วงบางใหญ่นนทบุรี 11140
เบอร์โทร :(02)9038364

 

โรงพยาบาลบางกรวย
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 44 ม.8 ถ.กรุงนนท์-วงถนอมวัดชลอ บางกรวย นนทบุรี 11130
เบอร์โทร :(02)4475582-3

 

โรงพยาบาลปากเกร็ด
สังกัด : โรงพยาบาลชุมชน
ที่อยู่ : 70.ม.1 ถ.แจ้งวัฒนะปากเกร็ด ปากเกร็ดนนทบุรี 11120
เบอร์โทร :02-9609900 ต่อ 400

 

โรงพยาบาลชลประทาน
สังกัด : โรงพยาบาลทั่วไป
ที่อยู่ : 222 ม.1 ถนนติวานนท์ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เบอร์โทร :(02)9625731

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
สังกัด : โรงพยาบาลทั่วไป
ที่อยู่ : 206 ม.6 บางกระสอ เมือง นนทบุรี 11000
เบอร์โทร :(02)5284567 ต่อ 1523

 

สถาบันบำราศนราดูร
สังกัด : กรมควบคุมโรค
ที่อยู่ : 126 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี 11000
เบอร์โทร :029511169-79

 

คลินิกเวชกรรมคลินิกแพทย์วิเชียร
สังกัด : สังกัดเอกชน
ที่อยู่ : 78/120 ถนนประชาราษฎร์สวนใหญ่ เมือง นนทบุรี 11000
เบอร์โทร :02 967 4391

 

กรุงเทพ

 

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
สังกัด : กทม.(สำนักการแพทย์)
ที่อยู่ : 681 ถ.สามเสนวชิรพยาบาล ดุสิต กทม. 10300
เบอร์โทร :(084)6191952

 

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
สังกัด : กรมการแพทย์
ที่อยู่ : 109 ม.5 ถ.รามอิทรา กม.12 คันนายาว บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทร :(02)5174270-9

 

โรงพยาบาลราชวิถี
สังกัด : กรมการแพทย์
ที่อยู่ : 2 ถ.พญาไททุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร :(02)548108-38

 

โรงพยาบาลเลิดสิน
สังกัด : กรมการแพทย์
ที่อยู่ : 190 ถ.สิลมศรีเวียง บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทร :(02)3539619-20

 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สังกัด : กรมแพทย์ทหารบก
ที่อยู่ : 315 ถ.ราชวิถีทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร :(02)2461400-28

 

วัดภาวนาภิรตาราม
สังกัด : วัดศูนย์สงเคราะห์ฯ
ที่อยู่ : 187 ริมคลองบางกอกน้อยบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
เบอร์โทร :(02)4240402

 

วัดสะพาน พระโขนง
สังกัด : วัดศูนย์สงเคราะห์ฯ
ที่อยู่ : 35 ถ.ริมทางรถไฟสายเก่าพระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทร :089-8870069

   

โรงพยาบาลกรุงเทพ
สังกัด : สังกัดเอกชน
ที่อยู่ : 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิ ห้วยขวาง กทม 10310
เบอร์โทร :02 310 3000


 

 

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 311,276