บริการด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและพฤติกรรม

     ทางศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจผู้ติดยาเสพติด บ้านพึ่งสุข ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร หรือชุมชนที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 08-9002-1050 หรือ 09-2413-6702

Visitors: 314,024