ธรรมชาติและพฤติกรรมของผู้ติดยาเสพติด

ธรรมชาติและพฤติกรรมของผู้ติดยาเสพติด

     ธรรมชาติ ของผู้ติดยาเสพติดสามารถมองได้ใน 2 ลักษณะ คือ ธรรมชาติของผู้ติดยาเสพติดที่เป็นไปในลักษณะสากล และเป็นไปในลักษณะเฉพาะตัวบุคคล

          1.ธรรมชาติของผู้ติดยาเสพติดในแง่ที่เป็นธรรมชาติสากลของมนุษยชาติ

          มนุษย์ ต้องการแสวงหาความสุขและความพึงพอใจในการดำรงชีวิต คงไม่มีมนุษย์ผู้ใดที่จะปฏิเสธว่าตนเองไม่ต้องการความสุข แต่วิถีแห่งการได้มาซึ่งความสุขนั้นต่างหากที่ทำให้ในแต่ละคนแตกต่างกันออก ไป การใช้ยาเสพติดจึงเป็นการแสดงหาความสุขอย่างรวดเร็ววิธีหนึ่ง สภาวะสุขที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาเสพติดเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว เท่านั้น ความสุขที่เกิดขึ้นจะหมดไปในระยะเวลาหนึ่ง และจะกลับคืนมาใหม่ เมื่อได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าวตัวเดิม นั่นก็คือ ยาเสพติด เมื่อฤทธิ์จากยาเสพติดทที่เสพหมดไป สภาวะเดิมก่อนเสพก็จะกลับคืนมาโดยเป็น ?สภาวะเดิมที่เพิ่มเติมด้วยความรู้สึกแห่งความทุกข์ ทรมาน กระวนกระวาย หงุดหงิดรำคาญจากการที่ไม่ได้เสพยาร่วมไปด้วย? เนื่องจากมนุษย์ต้องการแสวงหาความสุขเฉพาะหน้า มากกว่าการคิดคำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเป็นคำตอบที่ว่า ?ทั้ง ที่รู้ว่าผลที่จะเกิดขึ้น จากการใช้ยาเสพติดนั้นท้ายที่สุดจะลงเอยอย่างไร แต่ผุ้ติดยาเสพติดยังคงใช้ยาเสพติดอยู่ต่อไปเพราเพียงแค่ต้องการหาความสุข เฉพาะหน้าเท่านั้น?

          2.ธรรมชาติ ของผู้ติดยาเสพติดในลักษณะเฉพาะที่เป็นส่วนบุคคล ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะทางพฤติกรรม ความคิด ความรู้สึก บุคลิกลักษณะ และสภาพจิตใจที่ไร้ซึ่งพลัง ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้

                   2.1 ด้านร่างกาย จะสามารถสังเกตเห็นอาการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายได้ ดังนี้

                   1) สุขภาพทรุดโทรม ผอมซูบซีด น้ำหนักลด ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำงานหนัก

                   2) ริมฝีปากเขียวช้ำ แห้ง แตก (เสพโดยการสูบ)

                   3) น้ำมูกน้ำตาไหล เงื่อออกมาก กลิ่นตัวแรง เพราะไม่ทำความสะอาดร่างกายตัวเองทุกวัน บางครั้งได้กลิ่นกาวหรือสารระเหย

                   4) มีร่องรอยการเสพยาเสพติดให้เห็นบริเวณแขน หรือบริเวณสะโพกและหัวไหล่ มีรอยแผลเป็นจ้ำ ๆ (เสพโดยการฉีด)

                   5) มีรอยแผลเป็นที่ท้องแขนเป็นรอยกรีดด้วยของมีคมตามขวางซึ่งเกิดจากการทำร้ายตนเอง

                   6) นิ้วมือมีรอยคราบเหลืองสกปรก

                   7) ผิวหนังหยาบกร้าน เป็นแผลพุพอง อาจมีหนองและน้ำเหลือง ลักษณะคล้ายโรคผิวหนัง

                   8) ใบหน้าหมองคล้ำ โดยเฉพาะบริเวณโหนกแก้มและหน้าผาก

                   9) มีการเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้น เช่น แขน ขา ใบหน้า บางราย ชอบกัดกราม บางรายไม่อยู่นิ่ง เดินไป เดินมา เป็นต้น

                   10) มีอาการขาดยา

                   2.2 ด้านจิตใจและอารมณ์ ผู้ติดยาเสพติดจะมีสภาพจิตใจและอารมณ์ ดังนี้

                   1) ขาดความเชื่อนมั่นในตนเอง

                   2) ไม่สามารถควบคุมแรงกระตุ้น ขาดความอดทนอดกลั้น เป็นคนเจ้าอารมณ์ หงุดหงิด เอาแต่ใจตนเอง ขาดเหตุผล

                   3) พฤติกรรมสับสน

                   4) รู้สึกไม่ปลอดภัย หวาดระแวง

                   5) อารมณ์ฉุนเฉียว ชวนทะเลาะวิวาท และทำร้ายกัน

                   6) ไม่สนใจต่อสิ่งแวดล้อม

                   7) มีความวิตกกังวล ซึมเศร้า

                   8) อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย เช่น เวลาขาดยาจะหงุดหงิดมาก เมื่อเสพยาแล้วอารมณ์จะดีขึ้นอย่างรวดเร็ว

                   9) อุปนิสัยเปลี่ยนไป เช่น จากเป็นคนเรียบร้อย กลายเป็นคนก้าวร้าว

                   2.3 ด้านพฤติกรรม ผู้ติดยาเสพติดมักจะมีพฤติกรรมต่าง ๆ ดังนี้

                   1) มัก ใช้จ่ายเงินสิ้นเปลืองผิดปกติ เพื่อใช้ซื้อยาเสพติดที่มีราคาแพง โดยอ้างว่ามีความจำเป็นในการใช้จ่ายสูง กลายเป็นสาเหตุให้มีพฤติกรรมการโกหกตามมา บางรายมีเงินทองใช้สอยมากผิดปกติโดยไม่มีแหล่งที่มาชัดเจน อาจเป็นไปได้ว่ากลายเป็นผู้ค้ารายย่อย

                   2) การพูดโกหกเพื่อเอาเพื่อเอาตัวรอด เพราะไม่ต้องการให้ผู้อื่นทราบว่าตนติดยา หรือโกหกเพื่อขอเงินมาซื้อยาเสพติด เป็นต้น

                   3) เมื่อไม่สามารถโกหกเพื่อขอเงินไปซื้อยาได้แล้ว ก็จะมีพฤติกรรมลักขโมยเงินหรือทรัพย์สินมีค่าในบ้านตนเองหรือเพื่อนบ้าน เพื่อนำเงินที่ได้ไปซื้อยาเสพติดมาใช้

                   4) เมื่อติดยาเสพติดแล้วผู้ติดยาเสพติดจะมีพฤติกรรมเกียจคร้านจะไม่สนใจความ เป็นอยู่ของตนเองและครอบครัว ไม่มีระเบียบวินัย จาดความรับผิดชอบทั้งในหน้าที่การงาน และการเรียน ขาดความสนใจในการเรียน ทำให้ผลการเรียนตกต่ำไม่สนใจการงาน จนเป็นสาเหตุให้ถูกไล่ออกจากโรงเรียน และออกจากงานในที่สุด

                   5) พฤติกรรมก้าวร้าว ดื้อ อารมณ์แปรปรวน หงุดหงินง่าย ชอบแสดงความก้าวร้าวโดยไม่มีสาเหตุอันควร ไม่ยอมรับข้อบกพร่อง ไม่ยอมรับความจริง เมื่อคนรอบข้างซักถามเรื่องส่วนตัวมาก ๆ จะรู้สึกฉุนเฉียว หงุดหงิดง่าย เพราะกลัวว่าจะถูกจับผิดได้

                   6) พฤติกรรมเก็บตัว เงียบขรึมผิดปกติ ชอบอยู่โดดเดี่ยวและปลีกตัวจากผู้อื่น ทำตัวลึกลับ ไม่รู้ความเป็นไปใด ๆ ในบ้าน ชอบอยู่ในห้องคนเดียว หรือเข้าห้องน้ำนาน ๆ เพื่อแอบเสพยา

                   7) พฤติกรรมการคบเพื่อนที่ใช้ยาด้วยกัน เป็นกลุ่มเพื่อนที่ไม่ค่อยสนใจเรียนและชอบเที่ยวกลางคืน กลับดึก มีการใช้เหล้า บุหรี่ เป็นกลุ่มที่มีปัญหากับครู ผู้ปกครอง เวลารับโทรศัพท์จากเพื่อนมักจะพูดเหมือนมีความลับ มักมีเพื่อนแปลกใหม่มาเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นเพื่อนที่ใช้ยาด้วยกัน

                   8) พฤติกรรมการแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย สกปรก ไม่หวีผม ไม่อาบน้ำ แปรงฟัน ไม่ตัดผม ชอบใส่สื้อแขนยาว เพื่อปกปิดร่องรอยการใช้ยา

                   นอก จากพฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี้อาจมีข้อพิจารณาอื่น ๆ อีก เช่นมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด เช่น กระบอกฉีดยาและข็ม กระดาษตะกั่ว ซองบุหรีมวนเป็นกระทะ ซากไม้ขีดไผ ภาชนะบรรจุยาเสพติด เช่น กระดาษห่อ หลอดยาเสพติด หลอดกาแฟตัดเป็นท่อนสั้น ๆ มีรอยพับหัวพับท้าย ซึ่งจะพบได้ตามห้องน้ำ ห้องนอน เป็นต้น

                   โดยทั่วไปแล้วผู้ติดยาเสพติดมักมีความคิดว่าตนเองไม่สมารถเข้ากับคนรอบข้างได้ คิดว่าตนติดยาเพราะคนอื่น ๆ  ไม่ มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินชีวิต ชอบแยกตัว ประชดชีวิต ขาดพลังใจ ยึดความคิดตนเองเป็นใหญ่ มีแนวคิดว่าตนเองอ่อนแอไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ขาดความเชื่อมันในตนเอง และมีระดับในการเห็นคุณค่าในตนเองต่ำ

ขอขอบคุณ http://nctc.oncb.go.th/new/index.php?option=com_content&view=article&id=1131:2555-02-21-08-%M-%S&catid=183:2555-02-21-07-m-s&Itemid=237

Visitors: 298,279