ชมรมจักรยาน

           ชมรมจักรยานของเรานั้น ได้เริ่มก่อตั้งมาจาก จักรยานบ้านๆธรรมดา และได้มีการพัฒนาขึ้นมาเลื่อยๆ เพราะทางเราเห็นว่าการปั่นจักรยานทางไกลนั้น จะต้องต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเรามาก ทำให้เราได้เห็นว่าการปั่นจักรยานนั้น มันมีประโยนช์ และสำคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้น ได้พัฒนาการทางด้านจิตใจ และสมรรถภาพทางรางกายให้ดีขึ้นด้วย จึงได้นำ ชมรมจักรยานเข้ามาเป็นกิจกรรมส่วนของทาง ศูนย์ฯเรา..
Visitors: 312,107