ใบประกาศ

       ทางเราได้รับหนังสือประกาศการจัดตั้งให้เป็น สถานพยาบาล ประเภทฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นที่เรียนร้อย
Visitors: 312,109